Tutories externes

 

Es tracta d'una modalitat tutorial que s'està realitzant des de 1998. Assisteixen a aquesta mena de tutories les persones que continuen necessitant del nostre suport però que, per diferents raons, no volen o no poden viure en cap dels nostres recursos (tenir parella, patir una problemàtica mental antisocial o ser ja el suficientment autònoms, entre d'altres perfils). Se'ls ajuda a mantenir les activitats de programa proposades. L’existència d’un seguiment per part d’un professional provoca una devallada de l’ansietat dels joves en el procés d’aconseguir els seus objectius, una prevenció de conflictes i una major garantia d'èxit.