Servei d'atenció social

 

Com a conseqüència de la gran quantitat de persones en llista d'espera de Putxet i de les necessitats socials d'aquestes persones que, en un gran nombre d'ocasions, no poden esperar al seu ingrés per a  poder-les solucionar o pal·liar, existeix aquest servei que funciona com a pas previ a l'ingrés en els pisos d'acollida i que intenta donar solució als problemes més peremptoris dels joves (derivacions a albergs, seguiments socials, teràpies psicològiques, diagnòstic social).

 

D'aquesta manera, el pis Putxet ha deixat d'estar a la primera línia d'acollida i s'ha consolidat un equip de professionals que realitzen aquesta funció d'atenció, detecció i diagnòstic d'aquests nous casos que van arribant constantment a les portes de la fundació. Aquest equip està integrat per un educador que realitza les primeres entrevistes, un treballador social que se centra en la diagnosi social i la derivació dels casos i un psicòleg que assessora la resta de l'equip i actua amb els joves a
efectes preventius i també patològics, en cas de ser necessari.

 

Tot això comporta que abans d'ingressar a Putxet aquests joves hagin estat derivats a diferents recursos de: menjar/ dutxa/ empadronament/ seguiment mèdic/ recerca d'allotjament. Els casos que mantenen la seva voluntat d'ingressar a Putxet durant tot aquest procés d'acollida solen tenir un perfil adequat al nostre recurs. També aquest procés d'itinerància personal dels joves els ajuda a valorar millor la protecció que els dóna la nostra fundació, quan  finalment arriba.