Acompanyament psicològic

 

El perfil de joves que van essent acollits pels nostres serveis evoluciona cap a un model cada vegada més humanament empobrit i amb poca estimulació en fases inicials de la vida. Si a aquesta realitat afegim els traumes que els ha causat el viatge salvatge que han hagut de realitzar en condicions infrahumanes (tant per via terrestre com marítima), és evident que l'estat de salut mental en alguns casos és menys que precari i necessiten d'ajuda psicològica. Cal agrair la Dra. Anna Plaza (psiquiatra) la col·laboració terapèutica social amb la Fundació, pel fet d'assumir els tractaments clínics i supervisions dels joves residents en els pisos de la Fundació que ho necessitin.