Auto-ocupació

 

 

Ha estat durant l'any 2009 que aquest nou servei s'ha gestat i posat en funcionament, com conseccuencia de la greu recessió econòmica que estem habitatge i davant la impossibilitat dels joves de trobar ocupacions remunerades. Seguint una tendència social general, la fundació ha possibilitat les bases per tal que els joves puguin realitzar iniciatives d'autoocupació, des de la prespectiba agro-ecològica, festiva i social.

Aquest servei a sevido i serveix per als joves generin un sentiment d'utilitat i alberguen una esperança, encara que mínima, en un futur millor. En principi, aquest servocio ha estat concebut com temporal fins que millorés el to econòmic general de la nostra societat, tot i que estarem oberts a les circumstàncies futures per si hem de replantejar aquesta temporalitat.