Acollida legal

 

(programa de legalització)

 

A partir de Gener de 2005, el servei d'acompanyament jurídic dels residents en la fundació es va tornar a  portar totalment amb els nostres propis recursos. Si bé inicialment es va crear a fi de legalitzar els residents en algun dels pisos de la fundació, posteriorment aquest servei s'ha ampliat a la comunitat social de Barcelona en general, sempre sota els criteris de necessitat social.